“Johan Cansse, is dat een goed advocaat?”

Voor wie op zoek is naar de boosaardige pitbull die kost wat kost en luidruchtig-brutaal de tegenstrever het leven zuur maakt en nutteloos op kosten jaagt op louter rancuneuze gronden, ben ik beslist geen goed advocaat. Met mensen die enkel door haat of frustratie zijn gedreven en een advocaat daartoe als stormram willen inhuren, zal ik het beslist niet goed kunnen vinden. En zij niet met mij.

Maar u die hier verder leest, bent natuurlijk niet zo een persoon. U heeft een probleem dat een oplossing vereist. U hebt een wens, maar twijfelt over de haalbaarheid. U wordt aangevallen en vraagt zich af wat u moet doen. U bent op zoek naar een ervaren en deskundig advocaat die goed en graag kan luisteren en die u in de eerste plaats een professioneel en oprecht advies verstrekt waar u iets aan heeft. U zoekt iemand met een open en scherpe geest die in redelijkheid afweegt en u begrijpelijk uitlegt of en, zo ja, welke acties kunnen worden ondernomen en indien u zich in de voorgestelde visie en strategie kan vinden, zoekt u vanzelfsprekend iemand die u daar van het begin tot het einde enthousiast, vakkundig en gedreven bij begeleidt, aan wie u met een gerust gemoed uw zaken toevertrouwt in de volle overtuiging dat ze nergens anders beter kunnen zijn.

 

“Johan Cansse, is dat een dure advocaat?”

“If you pay peanuts, you get monkeys”, zeggen de Engelsen en “goedkoop” is dan ook niet het favoriete uithangbord aan de hand waarvan ik mij zou willen profileren. Anderzijds is het een evidentie dat wat u betaalt, redelijk moet zijn. Zeker in verhouding tot de omvang en de moeilijkheidsgraad van de prestaties enerzijds en het bekomen resultaat anderzijds, mag u zich nooit bekocht voelen. Zoals altijd maken goede afspraken, goede vrienden.

 

“Johan Cansse, doet die alle zaken?”

Ik heb bij de uitbouw van mijn praktijk bewust “small is beautiful” als uitgangspunt gekozen. Dat heeft meteen het nadeel dat niet alle soorten zaken door mij behandeld kunnen worden.

Zo zijn echtscheidingen, fiscale problemen, vraagstukken inzake ruimtelijke ordening of sociale zekerheid, niet aan mij besteed.

Het belet niet dat ik u in elk van deze vakgebieden kan doorverwijzen naar collega’s die niet alleen in de materie beslagen zijn, maar van wie ik ook weet dat u er in vertrouwen aangenaam mee zal kunnen en willen samenwerken.

De materies die wel tot mijn specialisaties behoren, vindt u onder de rubriek Wat Wel.