Aansprakelijkheid

  • U werd gebeten door een hond…
  • Uw kind maakte iets stuk bij vrienden…
  • Een aannemer doorboorde uw waterleiding…
  • Uw buren laten bomen en struiken over uw tuin hangen…
  • Uw kind raakte gewond op school…
  • U werd het slachtoffer van een medische fout…
  • Bij een vechtpartij raakte u gekwetst…
  • Een weekblad schreef een lasterlijk artikel over u…
  • Een vandaal vernielde uw eigendom…
  • U werd op straat in mekaar geslagen, maar de dader is spoorloos of insolvabel…