“Johan Cansse, doet die alle zaken?”

Ik heb bij de uitbouw van mijn praktijk bewust “small is beautiful” als uitgangspunt gekozen. Dat heeft meteen het nadeel dat niet alle soorten zaken door mij behandeld kunnen worden.

Zo zijn echtscheidingen, fiscale problemen, vraagstukken inzake ruimtelijke ordening of sociale zekerheid, niet aan mij besteed.

Het belet niet dat ik u in elk van deze vakgebieden kan doorverwijzen naar collega’s die niet alleen in de materie beslagen zijn, maar van wie ik ook weet dat u er in vertrouwen aangenaam mee zal kunnen en willen samenwerken.

De materies die wel tot mijn specialisaties behoren, vindt u onder de rubriek Wat Wel.