De wetgever heeft beslist dat elke advocaat aan zijn cliënt(e) de navolgende informatie moet meedelen, wat ik hierbij dan ook graag wil doen.

 1.  U vertrouwt uw dossier toe aan meester Johan CANSSE, advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van Gent.
  Het kantoor is gevestigd te 9000 GENT aan de Leiekaai nr. 25 C-D.
 2. Meester Johan CANSSE baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.
 3. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0864.551.102.
 4. Per email kan u meester Johan CANSSE bereiken via advocaat@advocatencansse.be en informatie over zaken die wel en niet door het kantoor worden behandeld kan u vinden op www.advocatencansse.be.
  Telefonisch is het kantoor bereikbaar op het nummer 09/233.10.20.
  Meester Johan CANSSE is ook houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken onder nummer OVB-15- 57.
 5. De beroepsaansprakelijkheid van meester Johan CANSSE is verzekerd, zoals dat voor alle Vlaamse advocaten het geval is, bij AMLIN INSURANCE SE, via de N.V. VANBREDA RISK & BENEFITS, makelaar met zetel te 2140 ANTWERPEN aan de Plantin en Mauretuslei nr. 297.

Bescherming van uw privacy

 1. Voor het correct opmaken en behandelen van uw dossier is informatie nodig over uw persoon : uw adres, gender en contactgegevens worden in een elektronisch bestand opgeslagen.
 2. Informatie over de zaak zelf die op het vlak van privacy gevoelig kan zijn, wordt niet afzonderlijk opgeslagen, maar kan wel worden gebruikt en verwerkt in correspondentie, nota’s en procedurestukken (dagvaarding, conclusie, verzoekschrift …) in de mate ze relevant is voor de behartiging van uw belangen.
 3. U heeft te allen tijde het recht om na te kijken welke gegevens er over u en uw dossier in de bestanden zijn opgeslagen. Indien gegevens onjuist zouden zijn, heeft u evenzeer het recht ze te laten aanpassen of verwijderen.
 4. Alle gegevens blijven bewaard minstens tot 5 jaar na het afsluiten van het dossier, aangezien de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat minstens tot zolang bestaat.
 5. Uw gegevens worden op geen enkele wijze aan derden meegedeeld die niet in de procedure betrokken zijn en wordt a fortiori niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 6. Het advocatenkantoor gebruikt KLEOS als professioneel softwareprogramma van de N.V. WOLTERS KLUWER. Laatstgenoemde staat in voor de efficiënte beveiliging en back-up van alle opgeslagen informatie.
 • Zie ook ons Privacybeleid in verband met het gebruik van cookies op onze website.