Invorderingen

  • Uw factuur wordt niet betaald…
  • U stelt zich de vraag of uw verkoopsvoorwaarden wel allemaal geldig zijn…
  • U kreeg zelf een factuur die u adequaat wenst te protesteren…
  • U hoorde dat bij een verkoop aan een consument uw aanspraken op betaling na één jaar verjaard zouden zijn…